Bouwassistentie voor architect, aannemer en particulier - opmaak van regularisatiedossiers